AZƏRBAYCANIN ETALON VAXTI
Proqram təminatının yüklənməsi


ZAMAN ÜZRƏ SINXRONIZASIYA

      Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Milli zaman və tezlik etalonunda zaman serveri quraşdırılmışdır. Bu öz növbəsində intenet şəbəkəsi vasitəsilə  Azərbaycan Respub-likasının Milli zaman və tezlik etalonu şkalasına uyğun kompüterlırin zamanın sinxronizasiya edilməsinə imkan yaradır (internet ünvanı:  www.azeritime.az).  

Bunun üçün saytda “yükləmə” istinad düyməsini basaraq, proqram paketini komputerə yükləmək lazımdır.
 
 
Proqram paketindən istifadə etmək üçün metrologiya@azstand.gov.az  elektron ünvanı-na müraciət etmək lazımdır. 


Loqin və parol alındıqdan sonra proqramı işə salınır. Sizin kompüter  Azərbaycan Respublikasının Milli zaman və tezlik etalonu şkalası ilə sinxronlaşdırılmışdır. 

Qeyd: Əgər sizin kompüter lokal şəbəkəyə qoşulmuşsa, sinxronizasiyanı lokal şəbəkənin serveri həyata keçirir. Ona görə də sizin kompüterdə proqram paketinin korrektə edilməsi üçün öz sistem administratorunuzla məsləhətləşməlisiniz.

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi  Milli Metrologiya Mərkəzi

e-mail: metrology@azstand.gov.az
Tel:               449-99-59 (daxili 155)

  

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ

В настоящее время на Национальном эталоне времени и частоты Азербайджанской Республики установлен сервер времени, который позволяет синхронизировать время компьютера в соответствии со шкалой времени Национального эталона времени и частоты Азербайджанской Республики через сеть Интернет по адресу www.azeritime.az.

Для этого необходимо скачать программный пакет, нажав на ссылку на сайте. Для использования программного пакета необходимо получить логин и пароль, обратившись по электронному адресу    metrology@azstand.gov.az.                            

Получив логин и пароль, запустите программу. Теперь ваш компьютер синхронизирован с сервером времени Национального эталона времени и частоты Азербайджанской Республики.

Примечание.
Если Ваш компьютер подключен к локальной сети, синхронизацию компьютеров осуществляет сервер локальной сети. Поэтому для коррекции установки программного пакета синхронизации времени Вашего компьютера проконсультируйтесь с Вашим системным администратором.

Государственный Комитет по Стандартизации, Метрологии и Патентам Азербайджанской Республики

Национальный Метрологический Центр

эл. почта: metrology@azstand.gov.az
Тел:            449-99-59 (вн. 155)